Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

EET4U.cz provozuje Erik Zapletal, IČ: , který vyvíjí a provozuje webovou službu EET4U.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Žádné osobní údaje našich uživatelů neposkytujeme třetím stranám.

Proč sbíráme osobní údaje?

Abychom mohli vyřídit Vaše objednávky, zajistit bezpečí Vašeho účtu a financí, zlepšovat Váš nákupní komfort a dodržet zákonné požadavky.

Jaké osobní údaje sbíráme?

Sbíráme IP adresu, jméno, e-mailovou adresu, jméno majitele a číslo bankovního účtu, adresu kryptopeněženky, provedené transakce, časy a typ přístupů na naše stránky. Prostřednictvím cookie souboru sbíráme i data o doporučení zákazníka jiným uživatelem.

Zákon o AML (praní špinavých peněz) a financování terorismu nám nařizuje provádět u podezřelých transakcí verifikaci Vaší osoby. Může se tak stát, že budete požádání o předložení kopií osobních dokladů.

Jak zabezpečujeme Vaše údaje?

Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány centrálně na serverech s omezeným přístupem lidí, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Vaše heslo v databázi je zakódováno pomocí bcrypt technologie a tudíž není možné, aby jej někdo zobrazil v čitelné podobě. Komunikace s webovými servery je zabezpečena protokolem HTTPS.

Jsou nějaká data předávána třetím osobám?

Abychom zlepšili kompfort Vašeho nákupu, jsou některá data předávána společnostem Alphabet Inc.(Google..) , Facebook Inc. a Smartsupp.com, s.r.o.(smartlook) Pokud chce návštěvník libovolného webu kde je umístěn kod Smartlook.com(Smartsupp.com, s.r.o.), vymazat konkrétní osobní údaje o jeho osobě, může zaslat žádost na vladimir@smartlook.com. Návštěvník může být vyzván k prokázání totožnosti pro ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě dle 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Odstranění zákaznického účtu

Nebyla-li ze zákaznického účtu provedena žádná transakce, pak je možné na žádost prostřednictvím kontaktního formuláře na webu EET4U.cz účet odstranit. Pokud byl již tento účet použit, tak je možné tento účet zdeaktivovat. Ze zákonných důvodu jsme však povini tyto informace nadále schraňovat.

Automatické mazání uživatelských dat

Přístupové, operační a chybové logy jsou mazány po 24 měsících. Mazání ve službě Google Analytics probíhá vždy po 50 měsících.Objednávky jsou mazány po 10 letech od vytvoření.

Závěrečná ustanovení

EET4U.cz si vyhrazuje právo upravovat tento dokument o ochraně osobních údajů i všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Uživatel i návštěvník může vždy najít aktuální verzi všeobecných obchodních podmínek a aktuální informace o ochraně osobních údajů na adrese https://EET4U.cz

Cookies používáme proto, abychom mohli zajistit bezpečnost tohoto webu, měřit návštěvnost a přizpůsobovat a měřit reklamy. Kliknutím na jakýkoliv odkaz na tomto webu, vyjadřujete svůj souhlas, že smíme pomocí cookies shromažďovat informace na tomto webu i mimo něj.